STWC.eu (NL, German, English)

STWC.eu  (Nederlands)

STWC.eu is gestart in 2017 en heeft de afgelopen 2 seizoenen mooie ontwikkelingen doorgemaakt.

Wat voorop blijft staan: Geen poespas gewoon lekker racen bij STWC.eu.

Wat kenmerkt een STWC.eu raceweekend?

 • Een raceweekend bestaat meestal uit een vrije training, tijd training en 2 races van 50 minuten. Op bekendere circuit wordt nog wel eens gekozen voor twee tijd trainingen en 2 races van 50 minuten.
 • Een raceweekend duurt 2 dagen. En een auto delen is mogelijk, doordat de 50 minuten races een verplichte stop van 1 minuut kennen.
 • Een heel seizoen rijdt je voor €4.750,–* en een losse wedstrijd start vanaf €950,–*. * prijzen 2018

 

Deze klasse biedt een vervolg stap voor de rijders die wat langer willen rijden dan een sprintrace. De deelnemers bij STWC hebben daardoor vaak al wat meer ervaring. Onze klasse staat open voor alle toerwagens, GT’s en bepaalde silhouets. Seizoen 2019 bevat wederom 5 raceweekenden (10 races).

We maken een ronde langs de volgende circuits:

 • Circuit Zandvoort
 • Circuit Spa Francorchamps
 • TT Circuit Assen
 • Circuit Zolder

    

Klasse indeling

Er zijn meerdere klassen binnen STWC te onderscheiden naar cylinder inhoud. Rijd je met drukvulling dan word je cc inhoud met  1,4 voor benzine en 1,1 voor diesel vermenigvuldigd. Daarnaast kennen we een GT en GT pro klasse en beschikken we over een aparte Porsche klasse (type 911). Andere klassen zijn in overleg toe te voegen.

STWC kenmerkt zich door minimale verplichtingen waardoor maximale vrijheid ontstaat. Banden zijn keuze vrij tenzij je in de Porsche klasse wilt deelnemen. Wil je met een Porsche (911) deelnemen maar niet op Dunlop rijden dan mag je met je Porsche ook instappen in één van de cylinder inhoud gerelateerde klassen.

Wil je meer lezen over STWC.eu kijk dan op onze website (STWC.eu)

Natuurlijk kan je ons ook mailen info@STWC.eu of bellen op 00316 21 81 10 06

We spreken je graag,

Dirk en Nynke

STWC.eu (German)

STWC.eu startete im Jahr 2017 und hat in den letzten 2 Saisons wunderschöne Entwicklungen erlebt.

Wo steht STWC für: Kein kompliziertes Geschäft, nur mit einem Lächeln bei STWC.eu zu fahren.

Was kennzeichnet ein STWC.eu Rennwochenende?

• Ein Rennwochenende besteht meistens aus einem freien Training, einem Zeittraining und zwei Rennen à 50 Minuten. Auf der vertrauten Rennstrecke wechseln wir manchmal das Programm in zwei Zeittrainings und zwei Rennen à 50 Minuten.
• Ein Rennwochenende dauert 2 Tage. Und das Teilen eines Autos ist möglich, weil die 50-Minuten-Rennen einen obligatorischen Stopp von 1 Minute haben.
• Sie können eine ganze Saison für € 4.750, –* fahren und ein einzelnes Rennen beginnt normalerweise bei € 950, –.*. *Preise 2018


Diese Klasse bietet einen Follow-up-Schritt für Fahrer, die ein bisschen länger als ein Sprintrennen fahren möchten. Die meisten Teilnehmer von STWC haben mehr Erfahrung im Rennsport. Unsere Klasse ist offen für alle Tourenwagen, GTs und bestimmte Silhouetten.


Die Saison 2019 enthält wieder 5 Rennwochenenden (10 Rennen).

Wir machen eine Runde entlang der folgenden Strecken:
• Circuit Zandvoort
• Circuit Spa Francorchamps
• TT Circuit Assen
• Circuit Zolder

Klasseneinteilung

Je nach Zylinderinhalt können mehrere Klassen innerhalb von STWC unterschieden werden. Wenn Sie mit Druck (Turbo) fahren, wird Ihr cc-Inhalt mit 1,4 für Benzin und 1,1 für Diesel multipliziert. Wir haben auch eine GT und GT Pro Klasse und wir haben eine separate Porsche Klasse (Typ 911). Andere Klassen können in Absprache hinzugefügt werden.

STWC zeichnet sich durch minimale Verpflichtungen aus, die zu maximaler Freiheit führen. Reifen merke sind frei, es sei denn, Sie möchten an der Porsche-Klasse teilnehmen. Wenn Sie an einem Porsche (911) teilnehmen möchten, aber nicht auf Dunlop fahren möchten, können Sie auch mit Ihrem Porsche an einer der zylinderinhaltsbezogenen Klassen teilnehmen.

Wenn Sie mehr über STWC.eu erfahren möchten, besuchen Sie bitte unsere Website (STWC.eu)

Natürlich können Sie uns auch eine E-Mail an info@STWC.eu senden oder 00316 21 81 10 06 anrufen

Wir sprechen gerne mit dir,


Dirk und Nynke

STWC.eu (English)

STWC.eu started in 2017 and has made some beautiful developments in the past 2 seasons.

Where does STWC stand for: No complicated business just racing with a smile at STWC.eu.

What characterizes a STWC.eu race weekend?

 • A race weekend consists most of the time a free practice, timed training and 2 races of 50 minutes each. On familiar circuit, we sometimes switch the program towards to two timed training sessions and two races of 50 minutes.
 • A race weekend lasts 2 days. And sharing a car is possible because the 50 minute races have a mandatory stop of 1 minute.
 • You can drive an entire season for € 4.750, –* and a single race usually starts at € 950, –.*. * prices 2018


This class offers a follow-up step for riders who like to race a bit longer than a sprint race. Most participants of STWC have some more experience in racing. Our class is open to all touring cars, GTs and certain silhouettes. Season 2019 again contains 5 racing weekends (10 races).


We make a round along the following circuits:

 • Circuit Zandvoort
 • Circuit Spa Francorchamps
 • TT Circuit Assen
 • Circuit Zolder

 

Class classification

Several classes within STWC can be distinguished according to cylinder content. If you drive with pressure (turbo), your cc content will be multiplied by 1.4 for petrol and 1.1 for diesel. We also have a GT and GT pro class and we have a separate Porsche class (type 911). Other classes can be added in consultation.

STWC is characterized by minimal obligations, resulting in maximum freedom. Tires are free of choice unless you want to participate in the Porsche class. If you want to participate in a Porsche (911) but don’t want to ride on Dunlop, you can also participate with your Porsche in one of the cylinder content related classes.


If you want to read more about STWC.eu, please visit our website (STWC.eu)

Of course you can also email us at info@STWC.eu or call 00316 21 81 10 06

We like to speak to you,

Dirk and Nynke